Sportpark de Mors

Onder het motto ‘Samen sportief’ hebben vier verenigingen (DKV Zwart Wit, SV Delden, DHV en Devoc) en de Stichting Beheer Registergoederen de handen ineen geslagen om een multifunctioneel sportpark te realiseren. In september 2021 werd Sportpark de Mors geopend en sinds dat moment geldt het als het sportief-kloppend hart van Delden.

 

Klik op de afbeelding voor een video-impressie.

nieuws

25-11-21 Vacature!

Treed jij toe tot ons illustere team en help je Sporthal de Mors schoon te

lees meer
29-08-21 Voor het echie

DELDEN – Al ver voor de zomervakantie werd op Sportpark de Mors fanatiek gesport. Toen

lees meer
27-08-21 Sportpark opent nu ook officieel

DELDEN – Op zaterdag 28 augustus is de feestelijke opening van sportpark De Mors in

lees meer

Mijlpalen

 • 2012 - Accommodatievisie
 • 2014 - Stuurgroep opgericht
 • 2016 - Infobijeenkomst
 • 2017 - Kadernota
 • 2019 - Finale beslismoment
 • 2019 - Definitief politiek fiat
 • 2019 - Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst
 • 2019 - Sloop clubgebouwen
 • 2020 - Start van de bouw
 • 2020 - Verbinding met zwembad
 • 2020 - Hoogste punt
 • 2021 - Inrichting voltooid
 • 2021 - Ingebruikname park
20180101 halll 20190101 // -10000

13/05/2020
Hoogste punt
Lees meer
20200513

Met de plaatsing van de raatliggers (28 strekkende meters per stuk) wordt het hoogste punt min of meer bereikt.

20/04/2020
Verbinding met het zwembad
Lees meer
20200420

Ondergronds wordt een flinke duurzaamheidsslag geslagen door de nutssymbiose tussen park en zwembad te verwezenlijken.

20/01/2020
Start bouw
Lees meer
20200120
01/01/2021
Ingebruikname Sportpark
Lees meer
20210101

Ondanks de geldende coronabeperkingen wordt het sportpark inmiddels intensief gebruikt. De officiële opening zal tot 28 augustus op zich laten wachten.

19/10/2017
Informatieavond
Lees meer
20171019

De gemeente Hof van Twente organiseert een informatieavond en -markt voor 80 à 90 Deldenaren in Stadscentrum het Parochiehuis. Presentaties door wethouder Pieter van Zwanenburg, Freek Marsman en Clemens Volker bieden inzicht in de voortgang, inrichting en verkeersveiligheid.

12/07/2017
Kadernota
Lees meer
20170712

Een sleutelmoment in Goor. Op deze zomeravond vindt besluitvorming rondom de kadernota plaats. Na uitvoerige discussies wordt om 23.15 verdere vertraging ongewenst geacht en wordt unaniem een motie aangenomen waarin B&W wordt verzocht de Morsplannen volledig op te nemen in de kadernota.

30/05/2017
Gemeenteraad
Lees meer
20170530

Nadat D’66 en de VVD zich eerder zeer positief hebben uitgesproken tijdens onderlinge gesprekken, spreekt Hans van Laarhoven (stuurgroeplid namens SV Delden) onder het toeziend  oog van bestuursleden en Stuurgroep bij de vergadering van de gemeenteraad in Goor.

29/03/2017
Beachveld
Lees meer
20170329

Op voorspraak van de verenigingen wordt een beachveld voor volleybal, handbal, korfbal en voetbal toegevoegd aan de bestaande plannen.

11/10/2016
Informatieavond
Lees meer
20161011

Een informatieavond met presentatie door wethouder van Zwanenburg (Accommodatievisie) en Stuurgroep (plannen De Mors) biedt 150 aanwezigen de gelegenheid tot stellen van vragen in Stadscentrum het Parochiehuis.

03/09/2019
Bornse Veste
Lees meer
20190903

Bezoek aan de Bornse Veste. De plaatselijke initiatoren geven uitgebreide toelichting op de totstandkoming van de sporthal (en de verdere multifunctionele delen van het gebouw) op de Bornse Maten; over de huidige organisatievorm met de gemeente als eigenaar, de stichting als exploitant/beheerder, en de vereniging  Ecare Apollo 8 als huurder en over de voortdurende steun en financiering van de gemeente Borne.

12/04/2016
Scholenvisie
Lees meer
20160412

Overleg van delegaties van Stuurgroep de Mors, schoolbesturen en –directies en beleidsmedewerkers van de gemeente Hof van Twente. De ambtenaren merken op dat de afzonderlijke plannen voor een IKC en een sportcomplex goed passen in de Scholenvisie en Accommodatievisie van de gemeente. Er wordt immers ingespeeld op actualiteit, toekomstperspectief, uitgangspunten en samenwerking.

14/03/2015
Media-aandacht
Lees meer
20150314

De Twentse Courant Tubantia bericht breeduit over de plannen op De Mors.

04/02/2015
Intentieverklaring
Lees meer
20150204

Stuurgroep en twee afstudeerders van Saxion-hogeschool geven een presentatie aan de wethouders Pieter van Zwanenburg en Harry Scholten. Een intentieverklaring wordt getekend door de voorzitters van SV Delden, DEVOC, DHV, DKV Zwart-Wit en SBR. Wethouders prijzen de initiatieven en vinden de plannen “te goed om niet voort te zetten”.

25/04/2014
Rapport VIBE
Lees meer
20140425

Het definitief rapport van onderzoeksbureau VIBE verschijnt:  “Concluderend vanuit dit onderzoek met alle voors en tegens kan gesteld worden dat alle zes geïnterviewde verenigingen positief antwoorden op de hoofdvraag. Dat betekent dat er in de toekomst behoefte is om samen te gaan naar een omnisportcomplex”.

18/03/2014
Stuurgroep opgericht
Lees meer
20140318

Naar aanleiding van toenadering van de partijen en concretisering van de plannen wordt in het toenmalige Parochiehuis de Stuurgroep de Mors gestart. Tevens wordt de noodzaak vastgesteld om op termijn werkgroepen te vormen, en overige Mors-verenigingen en –instellingen te informeren.

14/09/2013
Accommodatievisie
Lees meer
20130914

De Accommodatievisie 2014-2033 van de Gemeente Hof van Twente verschijnt. Onder “Investeren in multifunctionele sportcomplexen” wordt nog uitgegaan van een keuze tussen twee buitensportaccommodaties in de kern Delden. Afwijkende zienswijzen worden in de loop van 2013 overtuigend genoeg gevonden om  toch voor twee complexen te kiezen.

01/11/2012
Beleidsnotitie Sport
Lees meer
20121101

Beleidsnotitie Sport 2014-2017 van Gemeente Hof van Twente verschijnt. Hierin worden onder andere de situatie van 2012, landelijke en lokale trends, de veranderende rol van de overheid en de gewenste situatie 2014-2017 beschreven. Ook deze visie biedt perspectief voor samenwerking op de Mors.

01/05/2012
Beleidskader Welzijn
Lees meer
20120501

Beleidskader Welzijn 2013-2016 van Gemeente Hof van Twente verschijnt. Hierin worden o.a. geïntroduceerd: maatschappelijke participatie, basisvoorzieningen en plusvarianten voor accommodaties. Daarmee is het een eerste bouwsteen van de Mors-plannen.

15/04/2019
ALV’s
Lees meer
20190415

Binnen de vier initiërende clubs werd op 15 april massaal fiat verleend aan de verenigingsbesturen om definitief te participeren in de realisatie van het sportpark. Bij de afzonderlijke Algemene ledenvergaderingen was de opkomst van stemgerechtigde leden hoopgevend en hun stemgedrag zo mogelijk nog perspectiefrijker: bij de drie grootste verenigingen lag de instemming zelfs boven de 95%.

03/04/2019
Informatieavond
Lees meer
20190403

De stuurgroep, de SBR en de gemeente organiseren een informatieavond voor alle betrokkenen van Sportpark de Mors.

07/02/2019
Hervatting communicatie
Lees meer
20190207

Middels een brief richting de werkgroepleden en clubleden kondigt de stuurgroep aan dat er in de komende periode veel communicatie te verwachten is over de voortgang van Sporthal de Mors. Het bestuur van de SBR bericht de andere gebruikers van Sporthal de Reiger en de schoolleiders hierover en draagt de communicatie richting hen over aan de stuurgroep.

28/01/2019
Treem
Lees meer
20190128

In het Stadscentrum vindt een bijeenkomst plaats van de Stuurgroep en de werkgroep Horeca met adviseurs van Treem. Dit bureau is in de arm genomen vanwege hun ervaring met vooral horeca- en vrijwilligerskwesties.

20/12/2018
Groen+Schild
Lees meer
20181220

In het Stadscentrum houdt Groen+Schild een workshop interieur/inrichting met ruim twintig leden van de Morspartners.

16/08/2018
Informatieavond werkgroepen
Lees meer
20180816

Informatieavond van de Stuurgroep voor ruim 25 werkgroepleden, in Stadscentrum het Parochiehuis. Martine Schippers licht het vlekkenplan toe en de linking pins geven de stand van zaken aan vanuit de werkgroepen bouw – vrijwilligers – financiën – identiteit en horeca.

07/11/2018
Blijvende steun gemeente
Lees meer
20181107

De gemeenteraad houdt de meningvormende raadsvergadering over de programma-begroting 2019, deze valt op 5 november samen met een bijeenkomst van de werkgroepen in Stadscentrum het Parochiehuis. Een waarnemer seint het standpunt van de raad door naar Stadscentrum het Parochiehuis. Op 7 november wordt de programmabegroting unaniem aangenomen in de besluitvormende raadsvergadering.

03/11/2018
Begroting gehandhaafd
Lees meer
20181103

Stuurgroep laat middels een artikel op Nieuws uit Delden weten  dat de herstructurering van de Mors en de nieuwbouw van een sporthal daar, binnen de eerder begrote kosten kunnen blijven.

26/04/2018
Oriëntatie op herinrichting
Lees meer
20180426

Gemeentehuis Goor; overleg met een vijftal beleidsmedewerkers over de aan sluiting van sportpark en gemeentegrond en om vooruit te kijken naar de toekomstige herinrichting. De Stuurgroep toont een uitgewerkte situatietekening zoals men nu naar de herinrichting van de parkeerplaatsen en fietsenstalling kijkt.

08/03/2018
Dag van de Sportaccommodaties
Lees meer
20180308

Een delegatie bezoekt de dag van de sportaccommodaties op 8 maart in Houten. Er wordt veel informatie ingewonnen en er worden veel contacten gelegd.

22/01/2018
Bijeenkomst met alle Morspartner-besturen
Lees meer
20180122

In Stadscentrum het Parochiehuis komt de Stuurgroep bijeen met alle Morspartner-besturen om de idealen en belangen te synchroniseren.

08/02/2012
Beleidskader Welzijn 2013-2016
Lees meer
20120208

Beleidskader Welzijn 2013-2016 van gemeente Hof van Twente verschijnt en inspireert.

Tijdlijn

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
X

Stuurgroep in beeld

 

Sportpark de Mors 13

V.l.n.r. Robert Jan van Harten (Devoc), Hans van Laarhoven (SV Delden) , Huub Oonk (SBR)

Richard Stoltenborg (secretaris), Rogier Fontijn (DKV Zwart Wit), Freek Marsman (DHV)

074-3767663 info@sbrdelden.nl

Uw bezoek aan Sportpark de Mors en Sportzaal Raesfelts is weer ouderwets. Wel gelden nog de basale coronamaatregelen, waarvoor wij op locatie de randvoorwaarden scheppen. Voor (aan)vragen mailt u naar info@sbrdelden.nl. (UPDATE 28 februari)