Gemeenteraad geeft definitief groen licht

09-05-2019

GOOR – In wat een meningvormende vergadering had moeten zijn, verraste de gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente met een definitieve besluitvorming inzake Sportpark de Mors. Dit moet er komen, zo was het unanieme raadsoordeel. Eerder al gingen de participerende verenigingen akkoord, waarmee niets de start van de bouw nog in de weg staat.

Een flinke delegatie van de stuurgroep en andere sleutelfiguren rondom de sportparkplannen was op de 7e mei afgereisd naar Goor om daar de beraadslagingen van de politici live te volgen. Onder hen zal er geen een geweest zijn die had kunnen bevroeden dat de terugreis aanvaard kon worden in de zekerheid dat het sportpark gerealiseerd kan worden. Toch werden die stoutste verwachtingen overtroffen.

De complimenten voor de initiatiefnemers waren tijdens het overleg niet van de lucht en werden door alle fracties aangevuld met positief-kritische vragen en praktische handreikingen. Uiteindelijk was het wethouder Scholten zelf die een versneld besluit bepleitte. Daartoe werd het vraagstuk rondom de infrastructuur losgeweekt van de verdere besluitvorming. Voor de routing en de parkeergelegenheid is het immers aan de gemeente zelf om de vragen en opmerkingen van burgers van een passend antwoord te voorzien. Wethouder Scholten stelde vast dat de tijd hiervoor nog wel was, maar dat voor verwezenlijking van het sportpark zelf het momentum niet gemist mag worden. Ondanks wat verbazing over de procedurele uitzondering, ging de raad uiteindelijk unaniem akkoord met deze besluitconstructie.

Voor de initiatiefnemers van Sportpark de Mors was een gunstiger verloop van de raadsvergadering niet mogelijk geweest. Huub Oonk was als voorzitter van de stuurgroep enthousiast: ‘Uiteraard zijn we verheugd over dit onverwacht snelle besluit. De complimenten doen ons goed, er wordt door veel vrijwilligers hard gewerkt. Daarnaast nemen we de handreikingen graag ter harte, dit blijk van vertrouwen geeft een mooie impuls aan de verwezenlijking van onze plannen.’ De bedoeling is dat in het verdere verloop van 2019 nog begonnen wordt met de bouw.

Gemeenteraad besluit tot steun voor Sportpark de Mors

074-3767663 info@sbrdelden.nl
Uw bezoek aan Sportpark de Mors en Sportzaal Raesfelts is weer ouderwets. Wel gelden nog de basale coronamaatregelen, waarvoor wij op locatie de randvoorwaarden scheppen. Voor (aan)vragen mailt u naar info@sbrdelden.nl. (UPDATE 28 februari)