Clubleden gaan definitief akkoord met sportpark

Clubleden gaan definitief akkoord met sportpark

19-04-2019

DELDEN – In de afgelopen weken zijn de leden van SV Delden, Devoc, D.K.V. Zwart-Wit en DHV uitgebreid geïnformeerd over de komst van Sportpark de Mors en de gevolgen die de participatie van hun club heeft. Op basis van die informatie ging op 15 april binnen alle verenigingen de kogel door de kerk. De leden van de verenigingen hebben massaal voor gestemd tijdens gelijktijdig gehouden Bijzondere Algemene Leden Vergaderingen: Sportpark de Mors moet er komen. Het is nu aan de politiek om in de lijn van eerdere besluitvorming het licht definitief op groen te zetten.

Tijdens de algemene informatieavond op 3 april was de teneur in de zaal al een uitermate positieve. Dit werd nog eens bevestigd bij de daaropvolgende informatie- en inloopavonden bij de diverse verenigingen. De verwachtingen voor de algemene ledenvergaderingen die door de clubs parallel werden belegd waren dus al positief, de resultaten waren zo mogelijk nog hoopgevender.

Zo was de opkomst van de stemgerechtigden bij DEVOC bijna voltallig en verleenden deze leden unaniem hun steun aan de plannen. Bij Zwart-Wit en SV Delden was de opkomst weliswaar iets lager, maar met respectievelijk 97,3 en 96,3% voor-stemmers bleek ook bij deze verenigingen overweldigend veel vertrouwen in Sportpark de Mors. De leden van DHV toonden zich gisteravond het meest kritisch, maar ook van de handballers verleende ruim drie kwart haar steun.

Met het volmondig akkoord van de clubleden is de weg vrijgemaakt voor een spoedige verwezenlijking van het sportpark. Het is nu nog aan de politiek om het definitieve akkoord te geven voor de bouw. In het meest gunstige geval kan in september van dit jaar de eerste spade de grond in, zodat aan het einde van het volgende jaar al gesport kan worden op het geheel vernieuwde Sportpark de Mors.

074-3767663 info@sbrdelden.nl
Uw bezoek aan Sportpark de Mors en Sportzaal Raesfelts is weer ouderwets. Wel gelden nog de basale coronamaatregelen, waarvoor wij op locatie de randvoorwaarden scheppen. Voor (aan)vragen mailt u naar info@sbrdelden.nl. (UPDATE 28 februari)