Sportpark de Mors 15

Grote stappen richting bouw

17-07-2019

Met alle kogels door de kerk, kunnen er concrete stappen gemaakt worden richting de realisatie van Sportpark de Mors. Eerder al was te lezen dat de clubs ook op papier een verbintenis zijn aangegaan, met alle rechten en plichten van dien. Het zijn echter niet slechts formaliteiten die gebezigd worden, de verschillende werkgroepen zorgden in de afgelopen voor veel concrete winst op de gebieden en van financiën, bouw, horeca, vrijwilligers en identiteit.

 

Op 7 juni is de reguliere omgevingsaanvraag voor de nieuwbouw en de tijdelijke voorziening ontvangen bij de gemeente, door de verschillende gemeentelijke procedures zal de bouw op zijn vroegst eind september kunnen starten. Pas wanneer de bouwvergunning onherroepelijk is, wordt een tijdelijke kleedvoorziening voor SV Delden verwezenlijkt, zo wordt de overlast zo beperkt mogelijk gehouden. Met de buren van Amicitia is gesproken over het gebruik van de haar kantine tijdens de zondagswedstrijden van SV-Delden.

 

De bouw wordt bij voorkeur door lokale aannemers verwezenlijkt, inmiddels buigen enkele  aannemers en installateurs zich al over de klus die, bij voorkeur, uit Delden komen. Zowel de gemeente Hof van Twente als de SBR hebben duurzaamheid en beperking van het energieverbruik hoog in het vaandel staan, beide aspecten worden dan ook nadrukkelijk verwerkt in het ontwerp. Zo staan zaken als goede isolatie, hergebruik van warmte in ventilatielucht en douchewater, led-verlichting maar ook zonnecollectoren t.b.v. warm tapwater en zonnepanelen voor opwekking van elektra op het programma.

 

Qua invulling van de hal is inmiddels in legio vergelijkbare accommodaties wijsheid opgedaan. Als uitgangspunt wordt niet slechts het wensenpallet van de verschillende sportverenigingen genomen, minstens zo belangrijk zijn de noden bij het onderwijs. In de zoektocht naar een adequate en haalbare equipering zijn dan ook leerkrachten gym en lichamelijke opvoeding aangehaakt. In samenspraak met de werkgroep bouw wordt in de komende tijd wens en mogelijkheid op elkaar afgestemd.

 

Een aparte entiteit binnen de nieuwe sporthal is de kantine. Deze zal twee bouwlagen beslaan en zal nadrukkelijk de samenkomst van de leden van de verschillende clubs bevorderen. Zo worden binnen het Sportpark bestaande identiteiten gekoesterd, maar krijgt ook de nieuwe collectieve identiteit volop kans zich te ontwikkelen. Precies dat ‘samen-gevoel’ is ook de basis voor de inzet van vrijwilligers op het park, deze is niet slechts onmisbaar voor de dagelijkse gang van zaken, maar bevordert daarnaast het ideaal dat de stuurgroep sinds zijn oprichting koestert: een kloppend hart creëren voor sportend Delden.

 

Vanaf heden wordt aan Deldenaren (al of niet gebonden aan een club) gevraagd zich aan te melden als vrijwilliger via sportparkdemors@gmail.com. Eind 2019 is naar verwachting al hulp nodig bij het in gereedheid brengen en het schoonhouden van de tijdelijke huisvesting van de kantine en kleedkamers van SV Delden. Hoewel de bouw uiteraard uitgevoerd wordt door vakmensen, zijn genoeg facilitaire taken die prima door vrijwilligers gedaan kunnen worden zodat de experts zich kunnen richten op hun expertises. Tenslotte is ook het straten van de tijdelijke toegangswegen in deze fase iets wat prima door gedaan kan worden door vrijwilligers.

 

De gemeente Hof van Twente is druk doende om de inrichting van de parkeerplaats zo efficiënt mogelijk te maken. Enerzijds moet de capaciteit aansluiten bij de behoefte, anderzijds is er ook het streven om het groene karakter te behouden. In narekening is gebleken dat het oorspronkelijk begrote aantal plekken te hoog was en dat er mogelijk gehoor kan worden gegeven aan de wens van velen om een fiets-wandelpad langs de tennisvereniging aan te leggen. Hiermee zou de bereikbaarheid van het park en de veiligheid van de gebruikers verder vergroot worden.

 

Al met al wint Sportpark in allerlei opzichten steeds meer aan contouren. Dat gegeven is een mooie beloning voor de noeste arbeid die de laatste jaren achter de schermen van de stuurgroep en werkgroepen is verricht. Vooral ook is het een reality-check: in de komende anderhalf jaar zal nog veel werk verzet moeten worden om het park te verwezenlijken en daarna is niet minder inzet nodig om het te maken tot wat het moet zijn: een sportief ontmoetingscentrum voor heel Delden.

074-3767663 info@sbrdelden.nl
Uw bezoek aan Sportpark de Mors en Sportzaal Raesfelts is weer ouderwets. Wel gelden nog de basale coronamaatregelen, waarvoor wij op locatie de randvoorwaarden scheppen. Voor (aan)vragen mailt u naar info@sbrdelden.nl. (UPDATE 28 februari)