Knopen hakken

Knopen hakken met Treem

01-03-2019

Inhoudelijk zal in de aanstaande nieuwsbrieven steeds meer uit de doeken worden gedaan over wat er besloten is en wordt over het sportpark. Ondertussen worden er achter de schermen de laatste knopen doorgehakt en details ingevuld. Die invulling is niet tot op het niveau van welke barkruk straks aan welke toog moet staan, maar zijn van meer elementaire aard. Adviesbureau TREEM zorgt voor adequate ondersteuning in dit proces.

TREEM is een adviesbureau gespecialiseerd in het haalbaar en effectief maken van maatschappelijke (sport-)accommodaties in de breedste zin van het woord. Gezamenlijk hebben de medewerkers ruim 30 jaar ervaring en expertise op het gebied van gehele traject rondom de ontwikkeling, realisatie en de exploitatie van dergelijke voorzieningen.Als uitgangspunt van TREEM geldt altijd dat gebouw, inhoudelijke deskundigheid en lokale betrokkenheid onmisbare ingrediënten zijn om te komen tot haalbare en effectieve sportaccommodaties en dat de invulling daarvan altijd lokaal-specifiek moet worden ingericht.

‘Het vraagstuk in Delden vinden we bij uitstek een mooi project, omdat gezamenlijke verenigingen de handen in een hebben geslagen om de sportaccommodatie (een essentiële randvoorwaarde om te kunnen sporten) ook voor de toekomst in Delden te behouden. We hebben gemerkt dat in de stuur- en werkgroepen al veel expertise aanwezig is. Het is onze rol om in deze fase begeleiding te bieden bij een aantal belangrijke keuzes en mee te denken over de toekomstige situatie,’ aldus Thijs Spreen Brouwer van TREEM. De eerder door het adviesbureau opgedane kennis en ervaringen lijken ook prima in de Deldense praktijk te brengen. ‘Gezamenlijk wordt een mooi plan uitgewerkt dat als basis dient voor de toekomstige samenwerking tussen de verenigingen en de SBR.’

074-3767663 info@sbrdelden.nl
Uw bezoek aan Sportpark de Mors en Sportzaal Raesfelts is weer ouderwets. Wel gelden nog de basale coronamaatregelen, waarvoor wij op locatie de randvoorwaarden scheppen. Voor (aan)vragen mailt u naar info@sbrdelden.nl. (UPDATE 28 februari)