Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst

07-07-2019

DELDEN – Nadat de gemeenteraad in mei al definitief groen licht gaf voor de plannen rondom Sportpark de Mors, lag de spreekwoordelijk bal nu bij de initiërende partners. In navolging van het gemeentelijk akkoord hadden de leden van Volleybalvereniging Devoc, de Deldense Handbalvereniging, Korfbalvereniging Zwart Wit en Voetbalvereniging SV Delden hun bestuursleden massaal vrij spel gegeven. Jongstleden zaterdag ondertekenden de voorzitters van de sportclubs en die van de Stichting Beheer Registergoederen dan ook de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) die de continuïteit op het nieuwe sportpark moet waarborgen.

Bij het samenstellen van de SOK gingen de partijen niet over een nacht ijs, door de verschillende partijen werd tot op het laatste moment geschaafd aan de tekst. Mede dankzij Damsté Advocaten is het resultaat een formeel en juridisch getoetste overeenkomst waarin alle rechten en plichten van zowel de verenigingen als wel de SBR zijn vastgelegd. Tot in lengte van dagen kan door de partners worden teruggegrepen op deze overeenkomst.

Onderdeel van de SOK is het ‘beslisdocument’ waarin alle resultaten van de afgelopen jaren onderzoek en discussie zijn samengevat. De ervaringsdeskundigen van TREEM leverden de expertise voor een horecaplan, de financiële onderbouwingen en begrotingen en het vrijwilligersbeleid, zoals door de vijf werkgroepen opgeleverd. Tevens staat in het beslisdocument uitgebreid beschreven op welke manier er samengewerkt gaat worden door de betrokken partijen.

Een volgende stap is dat de clubs op korte termijn een stichting gaan oprichten waarin ze gezamenlijk vertegenwoordigd zijn. Het bestuur van deze stichting zal de scepter zwaaien over de sportkantine en samen met de vrijwilligerscommissie zorgen voor de juiste bezetting van de kantine. Daarnaast zullen de verenigingen vrijwilligers en leden leveren voor de reguliere onderhouds- en schoonmaakactiviteiten die horen bij een dergelijke accommodatie. Voor al deze activiteiten geldt zoals altijd: vele handen maken licht werk!

Met de ondertekening van de SOK werd 29 juni 2019 opnieuw een memorabele datum voor (sportend) Delden. Het document is immers een van de laatste formele stappen in de voorbereidingsfase van Sportpark de Mors. Zonder tegenslagen wordt in het najaar van dit kalenderjaar al een begin gemaakt met de verwezenlijking ervan.

074-3767663 info@sbrdelden.nl
Uw bezoek aan Sportpark de Mors en Sportzaal Raesfelts is weer ouderwets. Wel gelden nog de basale coronamaatregelen, waarvoor wij op locatie de randvoorwaarden scheppen. Voor (aan)vragen mailt u naar info@sbrdelden.nl. (UPDATE 28 februari)