Samen slopen 12

Samen slopen

18-12-2019

DELDEN – Nadat de afgelopen weken door zo’n honderd vrijwilligers de clubgebouwen van DHV en SV Delden werden ontmanteld en een alternatieve accommodatie werd gerealiseerd, kon op 11 december het startschot gegeven worden voor de daadwerkelijke sloop van de oude onderkomens. Door opnieuw grootschalige vrijwillige inzet zal in de komende weken een schone horizon verwezenlijkt worden ter verrijzenis van Sportpark de Mors in het verdere verloop van 2020.

‘Vele handen maken licht werk,’ dat kan met gemak het adagium van de afbrekers genoemd worden. Keer op keer meldt zich op de Mors een gemêleerd gezelschap: mannen, vrouwen, jeugd, bijna bejaard, oer-Hollands of exoot, ze leverden hun bijdrage. Hoewel iedereen intrinsiek gemotiveerd op de bouwplaats verschijnt, is enige aanmoediging daartoe soms nodig. In vele gevallen was Carmen Brinkcate daarvoor verantwoordelijk, als voorvrouw van de vrijwilligerswerving werd zij op de elfde december Carmen Brinkcate dan ook stevig gefêteerd. Na haar tomeloze en succesvolle inzet mocht zij namelijk de shovel bedienen die ritueel de eerste muren te gronde bracht.

Inmiddels is er nog weinig over van wat eens het onderkomen van de DHV en SV Delden was. Wat gaat volgen is een geregisseerde opruimactie waarbij professionals het voorbereidende werk van de vrijwilligers tot een schoon einde brengen. Zoals bij alles wat er op de Mors gebeurt, zal duurzaamheid voorop staan, wat bij de ontmanteling betekent dat de bouwmaterialen strikt gescheiden en waar mogelijk hergebruikt zullen worden.

Wanneer begin 2020 niets nog herinnert aan de oude situatie, kan er begonnen worden met het leggen van fundamenten van een nieuw sportpark. Daarbij zullen vrijwilligers opnieuw hun bijdrage leveren aan de werkzaamheden, die verder voor het grootste deel door lokale bouwers en installateurs worden verricht. Zo moet opnieuw het ‘samen’ als ideaal in de praktijk zijn vertaling krijgen.

Onderstaande foto’s zijn van de hand van onze huisfotograaf: Piet Brummer.

074-3767663 info@sbrdelden.nl
Uw bezoek aan Sportpark de Mors en Sportzaal Raesfelts is weer ouderwets. Wel gelden nog de basale coronamaatregelen, waarvoor wij op locatie de randvoorwaarden scheppen. Voor (aan)vragen mailt u naar info@sbrdelden.nl. (UPDATE 28 februari)