Vintage velden: hip, hoogwaardig en duurzaam

Vintage velden: hip, hoogwaardig en duurzaam

17-11-2020

DELDEN – Als een bedrijf een project dat hij in opdracht van jouw organisatie breed uitmeet, dan weet je twee dingen zeker. Het project maakt het verschil; het is de moeite van het vermelden waard en is een verrijking van de orderportefeuille. Én het resultaat is van dien aard dat ermee gepronkt kan worden. Zie hier: de ultra-duurzame multifunctionele korfbalvelden op het Deldense Sportpark de Mors.

Het renoveren van een atletiekbaan in Harderwijk, het ontmantelen van voetbalvelden in Amsterdam en het aanleggen van korfbalvelden in Delden, allemaal kolfjes naar de hand van Sallandse United, maar schijnbaar ook zeer verschillende takken van sport. De gedeelde wens van de gemeentes Harderwijk en Amsterdam, gecombineerd met de het streven van de Deldense Stichting Beheer Registergoederen om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan, daagde de Sallandse uit om een circulaire draai aan haar aanpak te geven.

In Delden was eerder al de koppeling tussen zwembad en sporthal een voorbeeld van out-of-the-boxdenken ten behoeve van een ecologische meerwaarde. Innovatief handelen bij de aanleg van nieuwe korfbalvelden zou datzelfde doel moeten dienen. De Sallandse zag kansen toen ze de bestaande spraycoat toplaag in Harderwijk niet opnieuw kon toepassen. Die kans werd ingekopt door de spraycoat aldaar te verwijderen, vervolgens te granuleren en in depot op te slaan. Maanden later reïncarneerde de Gelderse coating in een ultramoderne 25mm e-layer constructie op Sportpark de Mors.

Er zijn echter niet slechts Harderwijkse sporen terug te vinden op Twentse grond, ook hoofdstedelijke resten vormen een solide basis voor toekomstig sportplezier aldaar. De sporttechnische laag in Delden bestaat immers uit hergebruikt lava dat vrijkwam bij de realisatie van het Amsterdamse sportpark Goed Genoeg. Zo korfballen de leden van DKV Zwart Wit straks op de gewezen fundamenten van de voetbalvelden van het vermaarde AFC.

De casus past prima in de vintage-rage waarvan momenteel vooral in de meubel- en mode-industrie sprake is, het is een antwoord op een te verwachten schaarste aan grondstoffen. Innovatief denken en handelen is echter gedoemd te mislukken wanneer keuringsinstanties niet meedenken. Het fiat van zowel de NOC*NSF als ook de KNKV waren randvoorwaarden voor de circulaire gang van zaken. Beide bonden spraken naast waardering de hoop uit dat het projecten als deze als voorbeeld kunnen gelden voor soortgelijke klussen elders. Dat hoort men in Delden graag, maar bovenal wordt uitgekeken naar het duurzaam sporten waarvan in 2021 sprake zal zijn.

074-3767663 info@sbrdelden.nl
Uw bezoek aan Sportpark de Mors en Sportzaal Raesfelts is weer ouderwets. Wel gelden nog de basale coronamaatregelen, waarvoor wij op locatie de randvoorwaarden scheppen. Voor (aan)vragen mailt u naar info@sbrdelden.nl. (UPDATE 28 februari)